Polityka prywatności

Informacje ogólne

  1. Niniejsza polityka prywatności jest dokumentem informacyjnym.
  2. Administratorem danych osobowych jest TASSILLO Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu, przy ul. Wolności 345, 41-800 Zabrze, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000877333, NIP 6482802266, REGON 387873202 (dalej: Administrator).
  3. Serwis www.tassillo.pl (dalej: serwis) realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich działaniach w następujący sposób:
     • poprzez dobrowolne wprowadzenie informacji w formularzu kontaktowym w zakładce „Kontakt” (www.tassillo.pl/kontakt) oraz formularzu „Newsletter” pojawiającym się w serwisie,
      – poprzez zapisywania na urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. „ciasteczka”).
     • operator hostingu serwisu, OVH Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (www.ovh.pl) może zapisywać techniczne logi na poziomie serwera www, obsługiwanego przez www.tassillo.pl.

Informacje w formularzach

  1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
  2. Serwis może zbierać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
  3. Zebrane dane osobowe użytkowników nie są przekazywane podmiotom trzecim bez zgody użytkownika, chyba że ich podanie wymagane jest przez przepisy obowiązującego prawa.
  4. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzone podmiotom, realizującym techniczne usługi na rzecz Administratora.

Cel i zakres zbierania danych

 1. Celem zbierania danych osobowych użytkowników serwisu jest:
 2. – możliwość odpowiedzi na pytanie zadane poprzez formularz kontaktowy,
  – możliwość wysłania newslettera- biuletynu informacyjnego.Administrator może przetwarzać dane osobowe użytkowników, takie jak:
 3. – imię i nazwisko,
  – adres e-mail,
  – inne dane podane przez użytkownika w treści wiadomości.Podanie danych osobowych przez użytkownika jest niezbędne do otrzymywania przez użytkownika newslettera lub do kontaktu w drodze formularza kontaktowego.

Informacja o plikach cookies.

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies są wykorzystywane w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 4. W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies- szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 6. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcje dostępne na stronach internetowych serwisu.
 7. Pliki cookies zamieszczane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z serwisem reklamodawcami oraz partnerami.
 8. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywanych w statystykach. Dokument Polityka prywatności Google zawiera opis przetwarzanych danych osobowych użytkowników produktów i usług Google, w tym Google Analytics: https://policies.google.com/privacy?hl=pl .
 9. Pliki cookies mogą być wykorzystywane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlania reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z serwisu. W tym celu mogą zachować informacje o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 10. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/ .

Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawniej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto, zapisowi mogą podlegać:
 3. czas nadejścia zapytania,
 4. czas wysłania odpowiedzi,
 5. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 6. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 7. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (refer link)- w przypadku gdy przejście do serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 8. informacje o przeglądarce użytkownika,
 9. informacje o adresie IP.
 10. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 11. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Udostępnianie i powierzenie przetwarzania danych

 1. Dane użytkowników mogą zostać udostępnione osobom trzecim wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępnione wyłącznie za zgodą tej osoby, chyba że wynika to z żądania właściwych organów, zgodnie z obowiązującą polską ustawą o ochronie danych osobowych lub Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. W zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych Operator Serwisu zawarł pisemną umowę powierzenia przetwarzania danych z dostawcą usług listingowych EBITDA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Szarych Szeregów 27.
 4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 5. uzyskania informacji o zakresie przetwarzania swoich danych osobowych,
 6. dostępu do swoich danych osobowych,
 7. żądania usunięcia swoich danych,
 8. przenoszenia lub sprostowania swoich danych osobowych,
 9. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 10. sprzeciwu przetwarzania danych osobowych.
 11. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w ust. 4, użytkownik może skontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości przy użyciu formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.tassillo.pl – w zakładce „Kontakt”.

Zarządzanie plikami cookies

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 2. Zmiana ustawień dotycząca plików cookies jest wskazana w instrukcji danej przeglądarki internetowej.

Postanowienia końcowe

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.